Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin

Chúng tôi không bán, thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng ở mức độ cao nhất có thể. Chúng tôi biết rằng người dùng đang ở đây vì họ đang tìm kiếm để chất béo mất, và đó là mục đích của trang web của chúng tôi.

log Files

Giống như hầu hết các trang web tiêu chuẩn chúng tôi sử dụng file log cơ bản. Điều này bao gồm giao thức internet (IP) địa chỉ, loại trình duyệt, cung cấp dịch vụ internet (ISP), các trang giới thiệu / thoát và loại nền tảng. Đây không phải là thông tin cá nhân và không được liên kết với bất kỳ cá nhân nào. Thông tin chung này được sử dụng để tổng hợp "xu hướng" tổng hợp về những người sử dụng thông tin giảm mỡ chân, để giúp chúng tôi tìm hiểu những trang người dùng thích nhất - vì vậy chúng tôi có thể làm điều tương lai phù hợp hơn với nhu cầu của nhiều độc giả của chúng tôi.