தனியுரிமை கொள்கை

தகவல் பயன்பாட்டு

நாம் விற்க வேண்டாம், வாடகை, or otherwise share personal information to any third parties for any reason. We respect the privacy of our users to the highest degree possible. We know that users are here because they’re looking to lose fat, and that’s the purpose of our site.

பதிவு கோப்புகள்

மிகவும் தரமான வலை தளங்கள் போன்ற நாம் அடிப்படை பதிவு கோப்புகளை பயன்படுத்த. இந்த இணைய நெறிமுறை அடங்கும் (ஐபி) முகவரிகள், உலாவி வகை, இணைய சேவை வழங்குபவர் (ஐஎஸ்பி), referring/exit pages and platform type. This is not personal information and cannot be linked to any individual person. This general information is used to compile aggregate “trends” about the users of lose leg fat info, to help us learn which pages users like best — so that we can make future articles better tailored to the needs of our many readers.