ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੋ

ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਾਇਆ, or otherwise share personal information to any third parties for any reason. We respect the privacy of our users to the highest degree possible. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਚਰਬੀ ਗੁਆ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ.

ਲਾਗ ਫਾਇਲ

ਸਭ ਮਿਆਰੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਗ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ. ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (IP ਨੂੰ) ਪਤੇ, ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP), referring/exit pages and platform type. This is not personal information and cannot be linked to any individual person. This general information is used to compile aggregate “trends” about the users of lose leg fat info, ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਰਗੇ ਸਫ਼ੇ ਉਪਭੋਗੀ - ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਲੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.