គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

ពប្រើ

យើងមិនលក់, ជួល, or otherwise share personal information to any third parties for any reason. We respect the privacy of our users to the highest degree possible. យើងដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅទីនេះដោយសារពួកគេកំពុងសម្លឹងរកមើលជាតិខ្លាញ់ចាញ់, ហើយនោះគឺជាគោលបំណងនៃវេបសាយរបស់យើង.

ឯកសារកំណត់ហេតុ

ដូចជាគេហទំព័របំផុតដែលយើងប្រើប្រាស់ស្ដង់ដារកំណត់ហេតុជាមូលដ្ឋានឯកសារ. នេះរួមបញ្ចូលទាំងពិធីការអ៊ិនធឺណិ (IP ដែល) អាសយដ្ឋាន, ប្រភេទកម្មវិធីរុករក, អ្នក​ផ្តល់​សេវា​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ (ISP), referring/exit pages and platform type. This is not personal information and cannot be linked to any individual person. This general information is used to compile aggregate “trends” about the users of lose leg fat info, ដើម្បីជួយយើងរៀនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទំព័រដូចជាការល្អបំផុត - ដើម្បីឱ្យយើងអាចធ្វើឱ្យល្អប្រសើរជាងមុនអត្ថបទនាពេលអនាគតបានតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកអានដើម្បីឱ្យមនុស្សជាច្រើនរបស់យើង.