ગોપનીયતા નીતિ

માહિતીનો ઉપયોગ

અમે વેચાણ ન, ભાડે, or otherwise share personal information to any third parties for any reason. We respect the privacy of our users to the highest degree possible. અમે જાણીએ છીએ કે વપરાશકર્તાઓ માટે અહીં છે, કારણ કે તેઓ ચરબી ગુમાવી શોધી રહ્યાં છો, અને તે અમારી સાઇટ હેતુ છે.

લોગ ફાઈલો

સૌથી પ્રમાણભૂત વેબ સાઇટ્સ જેમ આપણે મૂળભૂત લૉગ ફાઇલોને વાપરવા. આ ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ સમાવેશ (આઇપી) સરનામાં, બ્રાઉઝર પ્રકાર, ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતા (ISP), referring/exit pages and platform type. This is not personal information and cannot be linked to any individual person. This general information is used to compile aggregate “trends” about the users of lose leg fat info, મદદ અમને જાણવા જે શ્રેષ્ઠ જેવા પૃષ્ઠો વપરાશકર્તાઓ - કે જેથી અમે ભવિષ્યમાં લેખો સારી છે અમારા ઘણા વાચકો જરૂરિયાતો અનુસાર કરી શકો છો.